Miljö

BFAB arbetar alltid med att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre samt yttre miljön, inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. BFAB arbetar även för ständiga förbättringar utifrån vår miljöpåverkan enligt gällande miljömål. Som minimikrav uppfyller vi de lagar och övriga krav som styr verksamheten. Våra anställda ska vara väl insatta i vårt miljöarbete och vilka miljömål vi arbetar för, så att vi tillsammans kan uppfylla dessa. Miljöpolicyn ska vara tillgänglig för allmänheten.

Kvalitet

Det är kundens uppfattning som påverkar vår bedömning av service och av produkternas kvalité. Kundens önskemål och återkoppling är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi ger professionella råd vid val av produkter och vi är lyhörda och flexibla.Vi följer myndigheternas krav och uppdaterar kunskaper om nya lagar och förordningar regelbundet. Vi ser kompetensutveckling som en viktig metod att uppnå rätt kvalité på produkt och service.Vi etablerar och utvecklar rutiner för att göra rätt från början. Noll-fel-mål präglar varje arbetsmoment. Kvalitetspolicyn ska vara tillgänglig för allmänheten.