Hvem er Baltium Frinab as?

• Balticum Frinab AS er den norske delen av BFAB-konsernet som har hovedkontor i Syd-Sverige.
• Med utspring i Balticum Frinab AB og Frinnaryd Svetsindustrier AB, samt egen produksjon i Sverige, Russland og Polen har selskapet lang erfaring med produksjon og salg av containere og avfallsløsninger i Skandinavia.
• Selskapets mål er å levere kvalitet til konkurransedyktige priser og våre løsninger er tilpasset kundens krav om rasjonell utnyttelse og drift.
• Balticum Frinab as har levert til det norske markedet siden 1986, først fra Sverige gjennom agenter og senere gjennom eget selskap.
• Produktutvikling står sentralt i konsernet, og det jobbes kontinuerlig for å heve standard og kvalitet.
• Balticum Frinab as har flere konstruktører og en stab med dyktig teknisk personell som leder produktutviklingen.
• Balticum Frinab as har egen produktlinje for det norske markedet tilpasset særegne bruksområder, transportforhold og værforhold.
• Vi ser en stadig større interesse for selskapets produkter i Norge, med dertil positiv omsetningsøkning.