Balticum Frinab AB har utvecklats från ett tvåmansteam till en flerföretagskoncern. Den snabba utvecklingen har framför allt varit en effekt av ledarnas engagemang i service, kvalité och konkurrenskraftig prissättning. Genom att sätta kunden i fokus har Balticum Frinab, under 40 år av verksamhet  samlat en unik kunskap om marknadens behov och förväntningar, för att kunna leverera både standardprodukter och kundanpassade lösningar.
 
En av de största containertillverkande fabrikerna i Sverige konstruerar och tillverkar idag ett urval av skräddarsydda behållare av högsta kvalité i alla stålklasser, för att möta de mest utmanande uppdragen. Två av Balticum Frinabs helägda fabriker i Polen levererar sina mer standardiserade produkter till både Skandinavien och andra europeiska länder. Den höga kvalitén är säkrad genom starkt etablerade kvalitetskontrollsrutiner utförda av svensk personal samt användning av svensk produktionsutrustning, precisionskomponenter och färg.
 
För att reducera transportkostnader har Balticum Frinab utvecklat ett unikt logistiksystem baserat på den mest effektiva exploateringen av tid och utrymme. En flotta av 16 miljöklassade lastbilar  och ett stort antal trailers från Balticum Frinabs egen transport och speditionsavdelning fraktar i daglig trafik produkter över Östersjön till Skanvinavien men också till andra europeiska länder. Företagets motto är att aldrig se på utvecklingsprocessen som avslutad. Ledningsgruppen förstår att framtiden tillhör de som ständigt förbättrar både produkter och service och oavbrutet söker efter nya, kreativa lösningar och idéer. Det är en av anledningarna till varför Balticum Frinab investerar så mycket i anställdas utbildning och träning och hela tiden stödjer och uppmuntrar deras deltagande i utvecklingsprocessen.

Visioner, Mål och Nyckelord